Pilotointi

TechArt ja Connected Studio

Pilotointi on koottu TechArt Arena kokonaisuuden alle, joka on tuote- ja palvelukehityksen ytimessä. Siinä keskitytään uusien innovaatioiden pilotointiin ja testaukseen asiakkailla. Huomio on teknologiaa ja kulttuuria yhdistävissä vuorovaikutteisissa kokeiluissa.

Toteutettava innovaatio on myös kiinteä osa kaupunkikehitystä. Palvelumuotoilulla on keskeinen rooli teknologiainnovaatioiden käyttäjälähtöisessä kehittämisessä.

TechArt Arenaan haetaan avoimella haulla kulttuuritoimijoita ja taiteilijoita, joiden tehtävänä on rakentaa ohjelmalinja, jossa sekä nopeiden kokeiluiden että isomman pilotin teknologioiden ympärille syntyy kiinnostavaa sisältöä, joka tuo TechArt –hankkeessa toteutettuja kokonaisuuksia paremmin näkyville.

fiSuomi