- TechArt-hankkeen mediaseuranta

26 artikkelia

Tähän on koottu kaikki TechArt- hankkeen aikana julkaistut lehtiartikkelit, www-sivut ja sosiaalisen median nostot joissa TechArt hankkeen toimenpiteitä, pilotteja tai tapahtumia on tuotu esille.