Info

TechArt -hankkeen tarkoituksena on selvittää, rakentaa ja pilotoida teknologiaa ja kulttuuria yhdistävää ekosysteemiä.

Teknologia ei yksin pysty ratkaisemaan tarpeita, joissa ihmiset tarvitsevat sosiaalista vuorovaikutusta ja vuorovaikutteisuutta. TechArt -hanke rakentaa ekosysteemiä, jossa teknologiayritykset, taide-, luovien ja kulttuurialojen toimijat, kunnat ja eri sidosryhmät tki-kentältä tuovat taide- ja kulttuuri- ja teknologia-alan toimijoita ja sisältöjä yhteen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

 Oulu on ollut edelläkävijä korkean teknologian tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja alan startup -kentässä. Oulussa luotuja ja kehitettyjä teknologioita nähdään kuitenkin harvemmin esim. kaupunkikuvassa ja julkisissa tiloissa taiteessa ja kulttuurissa luodun sisällön kanssa. TechArt -hanke vahvistaa alueen merkitystä teknologiaa ja kulttuuria yhdistävässä tuotekehityksessä. Hankkeella edistetään kulttuuri-/taidetuotteiden vientiä ja saavutettavuutta yleisöille ja uusille yleisöille uusin teknologisin keinoin.

TechArt- hankkeen tavoitteet

TechArt -hankkeen ydintavoitteita on kaksi. 

Ensimmäiseksi hanke luo konseptin teknologiaa ja kulttuuria yhdistävästä ekosysteemistä, jota alueen kaupungit ja kunnat voivat hyödyntää. Ekosysteemi synnyttää uudenlaista teknologiaa, kulttuuria ja taidetta yhdistävää toimeliaisuutta. 

Toiseksi hanke etsii ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin, pilotoimalla ja kokeilemalla uusia teknologiaa ja kulttuuria yhdistäviä innovaatioita. Yritysten yhteiskehittämisen kautta syntyy tuloksia kahden eri toimintamallin myötä:

1. Nopeilla kokeiluilla sitoutetaan alueen yritykset yhdistämään teknologiaa ja kulttuuria ja jakamaan ne digitaalisen alustan kautta osallistuneiden yritysten, kulttuuritoimijoiden ja alueen kuntien kanssa. Nopeiden kokeilujen tavoitteena ja hyötynä on ketterä testaaminen, millä toimintamalleilla on elinmahdollisuuksia liiketoiminnan kannalta.

2. Yhdessä isommassa pilotissa toteutetaan alusta loppuun asti kokonaisuus, joka ratkaisee alueen asukkaista, yrityksistä tai kulttuuritoimijoista nousevan haasteen

fiSuomi