- maininta www-sivuilla

15 artikkelia

TechArt- hanke mainittu www-sivuilla

Keijustamina XR musiikkivideo

OMVF XR - musiikkivideo

Keijustamina XR musiikkivideo

OMVF julkaisema artikkeli XR musiikkivideosta, joka toteutettiin TechArt -hankkeen nopeiden innovaatio pilottien aikana