22. Joulukuuta

Sarjakuvantekijäpariskunta Anu ja Jari Terho

TechArt esittelee STEAM in Oulun. STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Art and Math. Opetuksessa STEAM tarkoittaa oppiaineryhmien ja teknologian yhdistämistä laajoiksi oppimiskokonaisuuksiksi.

STEAM on oppilaslähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun toimintakulttuuria voidaan parantaa yhdessä tekemisen ja oppimisen näkökulmasta. Jokainen koulu luo itse STEAM-käytänteensä, mutta mikään koulu ei toimi yksin. STEAM-koulujen verkosto jakaa osaamistaan toisilleen. Oulussa on jo n. 20 STEAM-peruskoulua.

STEAM-opintokokonaisuudet voivat pitää sisällään mitä tahansa oppiaineita. Esimerkkejä eri monialaisista oppimiskokonaisuuksista löytyy STEAM-opinpoluista, joissa on neljä osa-aluetta: askartelu ja rakentelu, tutkiminen ja innovointi, koodaus ja ohjelmointi ja digitaalinen valmistaminen (ks. kuva).

Oppilaat ovat mukana oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa, ja opettajien keskinäinen yhteistyö on tärkeää. STEAM-opetus onnistuu parhaiten, kun se on osa koulun opetussuunnitelmatyötä.

Oppimisprossilla on suuri merkitys, sillä sen aikana huomataan arkioppimisen tärkeys ja oppilaiden taidot. STEAM-pedagogiikassa oppilaskeskeisyys on ensisijaista. Laaja-alaisista taidoista korostuvat yleensä ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyöskentelytaidot ja vastuun ottaminen. Oppilailla on mahdollisuus näyttää taitonsa ja osaamisensa eri tavoin. Opettajan rooli onkin auttaa oppilasta huomaamaan nämä taidot. Sen vuoksi formatiivisen arvioinnin merkitys korostuu. 

Monipuoliset, luovat ja avoimet teknologiarikasteiset oppimisympäristöt (makerspace) suunnitellaan ja luodaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Lue lisää: https://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/steam

Steam in Oulu (English subtitles)
Kuvio: STEAM-opinpolut