17. Joulukuuta

Graafinen suunnittelija ja visuaalinen taiteilija Sami Nyyssölä

TechArt esittelee DigiCult- hankkeen. DigiCult-hankkeessa kehitetään paikkatietoa hyödyntävää alustaa ja digitaalista palvelukokonaisuuta, joka tuo kulttuurikokemukset ja luontokohteet entistä tutuimmiksi kuntalaisille ja kunnassa vieraileville.

Oulussa DigiCult kytkeytyy tiiviisti Oulu2026 -kokonaisuuteen ja siinä tehdään tiivistä yhteistyötä myös kaupungin muiden organisaatioiden, mm. yleisten kulttuuripalveluiden sekä eri yhdistysten kanssa. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kuusamon ja Espoon kaupungit.

Uuden alustan avulla voi sijainnin perusteella hakea vaivattomasti saavutettavia, laadukkaita, sekä monipuolisia kulttuurikokemuksia ja luontokohteita. Alustan tarjouskilpailu avautuu lähiviikkojen aikana. Samaan aikaan tuotamme alustalla koettavia sisältöjä, esimerkiksi Oulun keskustan alueen katutaidereittejä.

Lue lisää: https://www.digicult.fi/digicult-katutaidereiteilla-huomio-kiinnittyy-lahistolle-piilotettuun-taiteeseen/

DigiCult-hankkeen kehittäjäkumppaneita ovat Oulun, Espoon ja Kuusamon kaupungit sekä seurantajäseniä Siikalatvan, Taivalkosken, Paltamon ja Hailuodon kunnat. Hanke on saanut rahoituksen valtiovarainministeriöltä vuoden 2021 alusta lokakuuhun 2022.

Oulu

Oulun kiinnostavia kulttuurikohteita
Ou­lun kaupungin ta­voit­teet

Oulun kaupungin tavoitteina on lisätä palveluiden vaikuttavuutta, sujuvoittaa palveluketjut ja edistää tiedon hyödyntämistä palvelutarjonnassa. Asiakaskeskeistä palvelua rakennettaessa tietoja käsitellään tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Espoo

Kuusamon Näränganvaaran luontokohteet
Kuusa­mon tavoitteet

Ensivaiheessa kootaan tietoa Kuusamon kaakkoisosan kulttuurisesti arvokkaasta erämaatyyppisestä luontokohteesta Närängänvaarasta ja sen historiasta. Samassa yhteydessä testataan muun muassa 360-kuvien, lisätyn todellisuuden ja muiden digitaalisten sisältöjen liittämistä alustaan ja esittämistä työpöytä- ja mobiilisovelluksissa.

Kuusamo

Espoon rantaviivan Rantaraitti
Espoon kaupungin tavoitteet

Espoon kaupungin tavoitteena on tuoda esille tällä hetkellä vielä vähemmän tunnettuja espoolaisia kulttuuri- ja luontokohteita paremmin löydettäviksi karttapohjaista ja paikannusta hyödyntävien palvelujen muotoon.