15. Joulukuuta

Kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja sarjakuvan opettaja Veli-Matti Ural

TechArt hanke esittelee ylpeänä oululaista huippututkimusta. Miehittämättömän ilmailun liiketoiminta on lähdössä toden teolla lentoon – oululainen huippuosaaminen on keskiössä alan kärki-innovaatioissa. 

Drolo projektissa (www.drolo.fi) usein myös droneiksi kutsutut sähkökäyttöiset ja paikallisesti päästöttömät lentävät laitteet ovat tulossa sekä yritysten että tutkijoiden suurennuslasin alle. Drolo-projektissa vastataan tehokkaan, turvallisen ja ammattimaisen toiminnan haasteisiin. Haasteita ovat muun muassa lennonvarmistuspalvelut alailmatilaan, lentojen ohjaus näkökentän ulkopuolella sekä mahdollisuus suorittaa useita tehtäviä yhdellä lennolla. Drolo on 7,5 miljoonan euron 2-vuotinen innovaatiohanke, jota rahoittavat yhdessä 11 hankekumppania ja Business Finland.

AiRMOUR: AiRMOURissa (www.airmour.eu),tutkimuksen painopiste on uusien konseptien ja ratkaisujen tutkimuksessa ja validoinnissa, jotka tekevät kaupunkilentoliikenteen turvalliseksi, hiljaiseksi ja vihreäksi, mutta myös helpommin saavutettavaksi, edullisemmaksi ja julkisesti hyväksytyksi. Kun ilmatila avautuu uusille liikennejärjestelmille, uudet Urban Air Mobilityn (UAM) muodot, kuten ilmataksit, herättävät kiinnostusta. Sähköautojen käyttöönottoprosessin tapaan haasteita on voitettavana esimerkiksi teknologiamääräyksiin liittyen. Näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan paljon lisää tutkimusta, ja kaupunkien on sisällytettävä lentoliikenne osaksi kaupunkisuunnitteluprosessejaan ja hankittava siihen sopivat työkalut. AiRMOUR-projekti lisää ymmärrystä välttämättömistä lähitulevaisuuden toimista – ei vain kaupunkiyhteisöjen, vaan myös operaattoreiden, sääntelyviranomaisten, korkeakoulujen ja yritysten keskuudessa. AiRMOUR on 3-vuotinen 6M€ Euroopan komission rahoittama projekti, jossa on 13 kumppania kuudesta Euroopan maasta.

Sekä AirRMOURia että Droloa koordinoi johtava tutkija Petri Mononen VTT Oy Oulusta.

Lisätietoa:

Drolo projekti: www.drolo.fi

AiRMOUR: www.airmour.eu